Köszöntő

                                                   Akkor vonzó az iskola, ha élmény benne a tanulás.

 

Kedves Érdeklődő!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt iskolánk megismerése alkalmából.

A jelenleg 400 fős tanulói létszámú Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola 1910 óta működő intézménye a városnak. A 110 éves épület a város szívében, a Bocskai téren áll. Két épületben folyik a nevelés-oktatás. A székhelyen, a Bocskai tér 11. szám alatti épületben 3 – 8. évfolyam tanulói 13 tanulócsoportban dolgoznak. A telephelyen, a Káplár Miklós utca 5. szám alatt négy tanulócsoportban tanulnak az 1 – 2. évfolyam tanulói.

Az intézmény épületeiben összesen 20 informatikailag is jól felszerelt (aktív táblák, projektorok, digitális kijelzők, tabletek), megújult bútorzattal rendelkező osztályteremben, 4 szaktanteremben, 3 csoportfoglalkoztató kisteremben, 1 az oktatás célját szolgáló helyiségben, 1 három részre osztható sportcsarnokban folyik a munka. Rendelkezünk ebédlővel és melegítőkonyhával. A könyvtárunk állománya meghaladja a 28000 dokumentumot.

Nagy szeretettel fogadjuk iskolánkba érkező első osztályos tanulókat, akikben a szeretet és a biztonság érzését a magas szintű oktatás mellett a nagyfelmenő rendszerben való nevelő – oktató munka is biztosítja. Az 1-2. évfolyamon a tanulók egész napos oktatásban tanulnak, 3-6. évfolyamon délutáni napközis foglalkozások segítik a gyerekek munkáját. Igény szerint 7-8. évfolyamon tanulószobai foglakozást biztosítunk. Felső tagozaton a tanulóink választhatnak, hogy a matematikát vagy az angolt szeretnék emelt szinten tanulni.

Hiszünk a „mindenki tehetséges valamiben” elvben, így kiemelt szerepet kap iskolánkban a tehetséggondozás. Sokszínű, ingyenes szakköri tevékenységet folytat az iskola: robotika-, tánc-, kisgazdasszony-, sakk-, barkács-, KRESZ-, képzőművészeti, elsősegélynyújtó-, természetismereti, angol-, németszakkörökön vehetnek részt a tanulók; magyar és matematika felvételi előkészítő foglalkozás segíti a nyolcadikosainkat a sikeres továbbtanulásban.

A szabadidő aktív, színes eltöltésében fontos szerepe van a Diákönkormányzatnak, ami számos hagyományápoló (farsang), kulturális (kirándulások, erdei iskolák), sportos (Bocskai – hét, gyereknap), szórakoztató (diákbál) programot kínál a tanév folyamán.

 Az iskolai nevelés – oktatás középpontjában a gyermek áll, akinek a nevelésében a legnagyobb erő a család, az iskolában kulcsszereplője a pedagógus. Jelenléte a nevelés egész időtartamában meghatározó: elfogadó, segítő, támogató attitűdje példát jelent a gyermek számára. A gyermekben rejlő lehetőségek kibontakoztatására törekszik, figyel a szülők igényeire és kíváncsi a véleményükre, a gyermek mindenekfelett álló érdekeit szem előtt tartja. Ezért nagyon fontos a szülő – gyermek, a gyermek – pedagógus, a szülő – pedagógus bizalmon, tiszteleten, szereteten alapuló együttműködése, a családok iskolai életbe való bevonása. Meg kell ismernünk egymás szokásait, érzelmeit, életét, így lehetünk hitelesek. Ez a pedagógus hivatásunk alapja, és ez ad biztonságot és bizalmat a gyermeknek, a szülőnek, a pedagógusnak. A kiváló iskola, az erős család egészséges együttesének az alapja a partneri viszony.

Bízva a sikeres partnerségben, tisztelettel:

                                                                                                                                                                                                                                                Takácsné Bíró Zsuzsa

                                                                                                                                                                                                                                                  intézményvezető