Bocskai Alapítvány

A Bocskai Alapítványt 1991-ben alapította az akkori igazgató, Tardi Márton Címzetes Igazgató Úr. A kezdetekkor kitűzött cél a mai napig nem változott.

Az alapítvány célja, fő tevékenysége:
A tanuló ifjúság számára a jövő igényeinek megfelelő alapozást nyújtani, amely személyiségüket gazdagítja, kreatív ismereteket ad, amelynek birtokában képesek a kor követelményeinek, a jövő elvárásainak megfelelni.

Az alapítvány célja továbbá:

  • segíti a gyermekközpontú iskola, az esztétikus és egészséges környezet kialakítását
  • közreműködik az alaptevékenységen túli differenciált oktatás minél magasabb szintre való emelésében
  • idegen nyelvi labor működtetése, a számítógép park fejlesztése, audiovizuális eszközök beszerzése
  • a tanulók nyelvvizsgájának segítése
  • az iskola nagy múltú könyvtárának fejlesztése
  • az alapítvány visszatéríti a sikeres nyelvvizsgát tett gyerek vizsgadíját
  • az alapítvány felvállalja egyes gyermekrendezvények támogatását
  • teljes egészében fizeti a felmenő rendszerű megyei és országos versenyek nevezési díját
  • „Bocskai díjjal” és „Iskolánk sporttehetsége„ díjjal jutalmazza azokat a ballagó 8. osztályosokat, akik megfelelnek az adhatóság kritériumainak.

           A kuratórium tagjai:
           Szabóné Csorba Erzsébet elnök
           Üregi Éva  titkár
           Kiss Antal igazgató
           Dobó Margit
           Szélné Szepesi Julianna
           Szabóné Nagy Ágnes
           Baráth Bertalanné

Alapítványunk bevételének nagy része a SZJA 1%-ából származik.
 Kérjük, hogy ez évben is támogassa alapítványunkat, illetve ezen keresztül az iskolát az SZJA 1%-ának felajánlásával. Biztassa erre családtagjait, rokonait, ismerőseit is!

 

Adószámunk:  19124801-1-09